Blogi

Tasa-arvosta hyötyvät kaikki

Sukupuolten tasa-arvo kirjattiin YK:n peruskirjaan vuonna 1945. Tänään vietetään kansainvälistä naistenpäivää, jota on vietetty vuodesta 1975 lähtien. Suomi sijoittuu hyvin maailman tasa-arvoisimpien maiden joukkoon, mutta silti kehitettävää vielä riittää meillä ja muualla.

Suomessa miesten ja naisten keskimääräinen palkkaero edelleen yli 16 prosenttia. Ei ole tätä päivää, että miehen euro on naisen 84 senttiä. Tämä kertautuu paitsi naisten urakehitykseen kuin eläkkeisiin, myös yleisemmin yrittäjiin ja kansantalouteen.

Vaikka naisen koulutustausta, toimiala ja tehtävä sekä ikäluokka ovat samat, tienaa hän vertailujen valossa silti noin 10 prosenttia pienempää palkkaa kuin vastaavassa toimessa työskentelevä mies. Tuoreimmassa tasa-arvobarometrissa yhdeksän kymmenestä suomalaisesta toivoi ripeämpiä toimia perusteettomien palkkaerojen poistamiseksi.

Syitä hitaalle muutokselle on monia. Nuoret naiset jäävät usein urakehityksessä jälkeen, kun ovat odotusarvoltaan ”perhehaaveiässä”. Tämä siitä huolimatta, ettei näitä asioita saa rekrytoinneissa kysyä ja on sanomattakin selvää, ettei jokainen ihminen perheestä haaveile. Nykypäivää ovat myös hyvin moninaiset perhemallit ja sukupuoli- tai sukupuolettomuusasiat, joiden valossa moiset stereotypiat joutaisikin unohtaa.

Tasa-arvobarometrin mukaan yhdeksän kymmenestä miehestä ja naisesta arvioi miestenkin hyötyvän tasa-arvon edistymisestä ja valtaosa toivoi, että miehet voisivat osallistua enemmän lastensa hoitoon ja kasvatukseen. Huomionarvoista on se, että miehistä sukupuolestaan haittaa kokeneiden osuus on suurin juuri työn ja perheen yhteensovittamisessa.

Tilanne vaatii joustavampia mahdollisuuksia perheen ja uran yhdistämiseen, joita tukisi kipeästi tarvittava perhevapaauudistus.

Uuden mallin myötä kaikkien vanhempien mahdollisuudet käyttää perhevapaita tasapuolistuisivat, jolloin perheiden tasa-arvoisuus edistyy niin isien kuin äitien osalta.

Näin kaikkien halukkaiden olisi suotavaa jäädä perhevapaille, eikä rekrytoinneissa miesten tai naisten palkkaamisessa olisi työnantajalle suurempia riskejä puolin tai toisin.

Jotta muutos on mahdollinen, työnantajia täytyy tukea. Työnantajan pitää voida palkata tehtävään pätevin hakija sukupuolesta huolimatta ja mahdollisia kuluja pelkäämättä. Monia uudistuksia on tehty, kuten jo käytössä oleva 2500 euron kertakorvaus työnantajalle työntekijän raskaudesta. Jatkoksi tarvitaan muitakin toimia ja kokonaisvaltaista asenteiden uusiutumista.

Tasa-arvo kehittää kasvua, työpaikat hyötyvät perhemyönteisyydestä. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan perheystävällisyys lisää hyvinvointia työyhteisössä, parantaa työnantajakuvaa, vähentää henkilöstön vaihtuvuutta ja lisää organisaation tuottavuutta.

Asenteiden ja perheisiin liittyvien normien muuttamisen lisäksi tarvitaan lisää työelämän palkka-avoimuutta ja palkkauksen läpinäkyvyyden edistämistä. Ne vaikuttavat niin sukupuolten kuin kaikkien työntekijöiden väliseen tasa-arvoon. Myös eri alojen vahvaa sukupuolittumista pitää tarkastella edelleen.

On hienoa, että Suomessa naiset ovat kouluttautuneet ja päässeet nousemaan osaamistaan vastaaviin tehtäviin jatkuvasti paremmin. Itselleni omat isoäitini toimivat esimerkkeinä: He kouluttautuivat heti sotien jälkeen korkealle. Toinen teki uransa yliopiston amanuenssina ja toinen perheyritysketjussaan, molemmat Jyväskylässä. Tämän he tekivät perhettä ja uraa yhdistäen.

Heille ei kotona koskaan sanottu, etteivät he pystyisi, vaikka ajat olivat paikoin todella tiukat. Samoin he toimivat oman sukupolveni serkusparven kanssa: he loivat meihin uskon, että jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus toteuttaa oma polkunsa. Näin tulee olla nykypäivän Suomessa.

Kun yleinen ja yhtäläinen äänioikeus otettiin meillä käyttöön ensimmäisenä Euroopassa vuonna 1906, oli Suomi todellinen tasa-arvon edelläkävijä. Tälle sopiva jatkumo olisi olla maailman tasa-arvoisin työmarkkina. Tässä meitä edellä ovat nyt Norja, Islanti ja Ruotsi. Kirittävää riittää, todellinen tasa-arvo vaatii tekoja. Jokaisen ei tarvitse olla aikansa Minna Canth, mutta ripaus hänen asennettaan on hyvä olla jokaisella takaraivossa – sukupuolesta riippumatta.

Julkaistu Kokoomusnaisten blogissa 6.3.2019.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *