Tasa-arvoinen alku koulutielle

Lapset tarvitsevat turvallisten vanhempien hoivan lisäksi laadukasta pedagogista varhaiskasvatusta. On huolestuttavaa, että Suomi on OECD-maiden vertailussa häntäpäässä varhaiskasvatuksen osallistumisasteessa. Varhaiskasvatukseen osallistuvat muita harvemmin juuri ne lapset, jotka hyötyisivät siitä eniten.

Kaikki eivät ole samalla viivalla, lapset tulevat päiväkotiin ja kouluun aiempaa moninaisemmista taustoista. Osa lapsista saa paljon kokemuksia jo kotonaan, osa ei. Toisia kannustetaan oppimaan uutta ja tavoittelemaan unelmiaan, monia ei.

Seuraavan hallituksen ohjelmaan täytyy kirjata esiopetuksen pidentäminen kaksivuotiseksi. Näin jokainen 5-6 –vuotias pääsisi osallistumaan esiopetukseen maksutta. Näin vahvistamme ja helpotamme kaikkien lasten tietä varhaiskasvatuksesta peruskouluun.

Jo kuluneella hallituskaudella haasteeseen tartuttiin muun muassa alentamalla varhaiskasvatusmaksuja 80 miljoonalla eurolla ja toteuttamalla maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluja. Pedagogisesti pätevää henkilöstöä tulee lisätä edelleen.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen ja kaksivuotisen esiopetuksen lisäksi on keskeistä toteuttaa harrastustakuu niin, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus kokeilla ja löytää maksutta itselleen mielekäs harrastus, jonka parissa vuorovaikutustaitoja ja muita keskeisiä taitoja opinpoluille kehitetään.

Harrastuksia voidaan tuoda lisää päiväkoteihin ja koulupäivien yhteyteen. Tähän keinoina olisi tuoda muun muassa muskarit päiväkoteihin ja avata koulu- ja muita julkisia tiloja iltapäivisin harrastustoiminnalle.

Varhaiskasvatus ja esiopetus ovat koko suomalaisen koulutusjärjestelmän vahva kivijalka. Panostetaan varhaiskasvatuksen laatuun ja saavutettavuuteen, tehdään esiopetuksesta kaksivuotista.

Saatetaan lapset ja nuoret mielekkään harrastuksen pariin. Näin tasoitetaan lasten tietä opinpoluilla ja ehkäistään monia kasvavia ongelmia, kuten syrjäytymistä ja oppimisvaikeuksia.

Jokaisella lapsella ja nuorella on taustasta riippumatta oltava yhtäläiset mahdollisuudet kasvaa, kouluttautua ja toteuttaa unelmiaan.

Julkaistu Keskisuomalaisessa 13.4.2019.