Ajatuksiani päätöksenteosta

Ajattelen, että jokaisen tulee tietää pystyvänsä vaikuttamaan asioihin ja osallistumaan yhteiskunnan toimintaan. Kaikilla on oltava mahdollisuus luottaa omiin tulevaisuudennäkymiinsä. Päätöksenteko ja politiikka eivät saisi tuntua arjesta kaukaiselta.

Kulttuurin, sivistyksen ja arvojemme puolella

Jokainen toimiva yhteiskunta perustuu toimivaan kulttuuriin ja osaamiseen. Vahva kulttuuri on tärkeä vastavoima ääriliikkeille. Kulttuuri mahdollistaa koulutuksen, oppimisen, kasvun, sivistyksen ja demokratian.

Kulttuuritoiminta kaikkineen lisää hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta. Se tukee jokaisen osallisuutta yhteiskuntaan. Kulttuuri- ja luovien alojen tukeminen on tärkeää aina nuorten harrastustakuusta vanhuusiän harrasteisiin. Kaikilla tulee olla mahdollisuus osallistua hyvinvointia ja osallisuutta edistävään toimintaan. Yhteisöön kuuluminen estää syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

Jyväskylä on vahva sivistyksen ja osaamisen keskus. Alueen kulttuuria, luovia aloja, vireää kulttuuriympäristöä ja kulttuuriperinnön säilyttämistä täytyy tukea aseman säilyttämiseksi, vetovoiman lisäämiseksi sekä matkailun kasvun takaamiseksi. Tehdään Jyväskylästä entistä vahvempi eurooppalainen kulttuurikeskus ja muuttovoittotilastojen kärkikaupunki.

Tasa-arvoinen työelämä & joustoa perheen ja uran yhdistämiseen

Työelämän tulee olla kannustavaa ja kaikilla mahdollisuudet käyttää kykyjään. Syrjäytymisen riskit pitää saada minimoitua. Elinikäisten oppimispolkujen luominen ja tuki- ja sosiaaliturvajärjestelmien joustavuuden parantaminen ovat tärkeässä roolissa työelämän murroksessa, syntyvyyden laskiessa ja väestön ikääntyessä.

Lapsihaave ei saa olla kellekään uhka, sen täytyy olla kannattava mahdollisuus. Perhevapaita on uudistettava lasten ja perheiden ehdoilla.Työnantajan tulee voida palkata tehtävänkuvaan sopivin henkilö tämän iästä ja sukupuolesta riippumatta.

Osaamisen perusta luodaan jo lapsuudessa ja varhaiskasvatuksessa. On tärkeää, että lasten ja perheiden palveluja ja tuen muotoja parannetaan kunnissa entisestään. Kahden vuoden maksuton varhaiskasvatus on tärkeää saada toteutumaan. Varhaiskasvatuksen laatu ja sopivat ryhmäkoot on taattava.

Huippuosaamisen ja kasvun keskus

Koko tulevaisuus kiteytyy ihmisten osaamiseen ja sen päivittämisen mahdollisuuksiin. Vain osaamisen ja työpaikkojen kohtaamisella voidaan luoda vakaata talouskasvua ja kestävää kehitystä. Jyväskylä on sivistyksen, hyvinvoinnin, liikunnan ja kulttuurin keskus. Näin tulee olla jatkossakin.

Jyväskylän koulutuksen monialainen huipputaso täytyy saada säilytettyä kaikilla koulutustasoilla. Eri koulutusasteiden poikkitieteellistä sekä oppilaitosten välistä yhteistyötä kannattaa kehittää edelleen. Keskiössä on myös tehokas työelämäyhteistyö. Monialaisuus on keskisuomalainen valtti, jolla vastataan tulevaisuuden tarpeisiin.

Vahvistetaan Jyväskylän globaaleihin kysymyksiin ratkaisuja tarjoavaa osaamista mm. ilmastonmuutoksen torjunnan ja puhtaan veden ratkaisuihin, kyberturvallisuuteen sekä biotalouden kehittämiseen. Meillä on Hippos2020-hankkeen myötä entistä paremmat edellytykset toimia hyvinvoinnin ja liikuntatieteiden pääkaupunkina ja tarjota korkean osaamisen ratkaisuja myös ikääntymisen haasteisiin. Samalla kaupungin vireään kulttuurielämään tulee panostaa. Kun Jyväskylän vetovoima kasvaa, heijastuu kehitys samalla koko samalla Keski-Suomeen.

Kansainvälinen yhteistyö

Ajatusmaailmaani leimaa keskisuomalainen, avoin ja uudesta tiedosta kiinnostunut kansainvälisyys. Olen aina tarttunut tilaisuuteen oppia uutta. Ikärakenteen ja syntyvyyden haasteissa on myös tärkeää saada kansainvälisiä huippuosaajia jäämään ja asettumaan Jyväskylään. Korkeakoulumme ja työelämämme ovat aktiivisten opiskelu- ja virkavaihtojen kohteina, joten tähän on jo olemassa kaikki mahdollisuudet. Opiskelijat täytyy pystyä sitouttamaan ja työllistämään entistä paremmin.

Kansallisylpeys ja kansainvälisyys eivät sulje toisiaan pois. Päinvastoin vahva oman kulttuuriperintömme tunteminen mahdollistaa kasvua tukevan kansainvälisen yhteistyön. Suomessa elämme maailman turvallisimmassa ja onnellisimmassa maassa. Tie tähän on luotu kovalla työllä muutaman sukupolven hartiavoimin. Siitä sietää olla ylpeä, ja yhä toimivamman yhteiskunnan rakentamista jatkaa. Jyväskyläläistä, keskisuomalaista ja suomalaista osaamista voi ja pitää markkinoida.

Suomen EU-jäsenyys takaa meille kestävää kasvua, rauhaa ja turvallisuutta. On tärkeää olla aktiivisesti mukana yli 500 miljoonan ihmisen alueella, joka muodostaa maailman suurimman sisämarkkinan. Sillä mitä EU päättää, on vaikutuksia globaalisti.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen torjuminen sekä kierto- ja biotalouden innovaatioiden tukeminen on lähivuosien suurin globaali haaste, jonka tulee kulkea kaiken päätöksentekotyön keskiössä, niin kuntien, valtakunnan kuin Euroopankin tasolla. Maailma täytyy jättää tuleville polville paremmassa ja kestävämmässä kunnossa. Ilmastonmuutos ei odota. Tässäkin voimme Jyväskylässä toimia tiennäyttäjinä, osaamisesta se ei jää kiinni.